ПРО НАС    

Національний історико-архітектурний музей «Київська фортеця»
 

   Національний історико-архітектурний музей «Київська фортеця» є правонаступником музею «Косий капонір», який був заснований в 1930 році як філіал музею революції, з 1940 року діяв як філія Державного історичного музею. В 1991 році рішенням Київської міської ради народних депутатів музей «Косий капонір» був перейменований на Історико-архітектурну пам’ятку-музей «Київська фортеця» В 2007 році Указом Президента України Історико-архітектурній пам’ятці-музею «Київська фортеця» надано статус Національного.

   Національний історико-архітектурний музей «Київська фортеця» - це унікальний музейний комплекс загальною площею більше 10 га, створений на базі Госпітального укріплення Київської фортеці, який включає наступні експозиції: експозиція "Історії вітчизняної фортифікації", експозиція "Історії використання споруд Київської фортеці" та експозицію під відкритим небом з оборонними валами, фортечною стіною та капонірами, а також найбільший в Європі Лисогірський форт площею 118,7 га в Голосіївському районі м.Києва.

   Музей «Київська фортеця» - це не тільки музей фортифікації, багато його споруд тісно пов’язані з історією громадських визвольних рухів в Україні . 

  НІАМ "Київська фортеця" відіграє значну роль в культурно-освітньому житті столиці. Він є важливим об’єктом туристичного відвідування. В 2011 році отримав диплом фіналіста акції «7 чудес України».

 Головними напрямками діяльності музею є науково-дослідна, культурно-освітня, фондова та пам’яткоохоронна робота. Основними завданнями пам’ятки-музею є вивчення і використання пам’яток культури, збереження та популяризація історико-культурних надбань, виховання підростаючого покоління в дусі патріотизму та відданості своїй незалежній державі-Україні, шанобливого ставлення до її історії, сприяння її національному піднесенню і духовному розвитку.

СТРУКТУРА МУЗЕЮ

МУЗЕЙНІ ОБ`ЄКТИ

ВАРТІСТЬ КВИТКІВ ТА ЕКСКУРСІЙ

АУДІОГІД

КАРТИ

НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ

МУЗЕЙНІ ФОНДИ

НАШІ ВАКАНСІЇ

 

 National Historical and Architectural Museum “Kyiv Fortress”

   National Historical and Architectural Museum “Kyiv Fortress” is succeed of museum “Kosoj caponier”, which was founded in 1930 as branch of museum of revolution, from 1940 worked as branch of State historical museum. In 1991 borough council of people's deputies of Kiev passed a resolution to rename “Kosoj caponier” to Historical and Architectural monument-museum “Kyiv Fortress”. In 2007 President of Ukraine conferred a status “National” to Historical and Architectural monument-museum “Kyiv Fortress”.

   National Historical and Architectural museum “Kyiv Fortress” is unique museum complex that have more than 10 hectares of area, created on the base of Hospital fortification which consists of exposition "The history of fortification in Ukraine" and exposition "The history of usage facilities of the Kyiv fortress” and exposition in the open air with defensive ramparts, wall and caponiers and also the biggest in Europe Lisogorskiy fort with area than 118,7 hectares in Golosievskiy district of Kiev.

   Museum “Kyiv Fortress” is not only museum of fortification but also connected with history of civil liberation movements in Ukraine. 

    Museum plays very important role in cultural and educational life of capital. It is important object of tourism visiting. In 2011 got finalist certificate of participating share “7 wonders of Ukraine”.

   Main directions of work of museum are: scientific-research, cultural and educational, fund and protection of heritage. Main aim of monument-museum is learning and using of cultural monuments, protection and popularization of historical and cultural heritage, education in the spirit of patriotism, devotion itself independent Ukraine, respectful attitude to her history, help itself national and inner development.


 

  • Facebook Clean

© 2020 Київська фортеця by Kyiv Fortress

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now