top of page

2015 рік

  1. В’ялець А.В. Концепція розвитку Лисогірського форту НІАМ «Київська фортеця» // Український технічний музей: історія, досвід, перспективи: Матеріали 11-ї Всеукраїнської науково-практичної конференції (4-6 червня 2015 р. м. Київ) // Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК; Нац. істор.-архіт. музей «Київська фортеця»; Ас-ція праців. музеїв тех. профілю; акад. інж. наук України; Державний політех. муз. НТУУ «КПІ». – К.: 2015. – С. 37-41.                                                                               

  2. Павлова О.І. Діяльність Деміївського артилерійського заводу в 1915-1916 рр. ХХ століття // Український технічний музей: історія, досвід, перспективи: Матеріали 11-ї Всеукраїнської науково-практичної конференції (4-6 червня 2015 р. м. Київ) // Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК; Нац. істор.-архіт. музей «Київська фортеця»; Ас-ція праців. музеїв тех. профілю; акад. інж. наук України; Державний політех. муз. НТУУ «КПІ». – К.: 2015. – С. 37-41.

bottom of page