top of page

2018 рік

  1. В’ялець А. Звіринецьке укріплення Київської фортеці: історія будівництва. // Збірник  матеріалів Археологія & Фортифікація України. VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції Кам’янець-Подільського державного історичного музею-заповідника, присвяченої 110-річчю від дня народження Сергій Миколайовича Бібікова та 100-річчю від дня народження Олександра Панкратовича Черниша, 2018 — 319 с. - с. 257-264.                                                                                          

  2. Кузяк А. Затыльное укрепление Печерской крепости. // Збірник  матеріалів Археологія & Фортифікація України. VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції Кам’янець-Подільського державного історичного музею-заповідника, присвяченої 110-річчю від дня народження Сергій Миколайовича Бібікова та 100-річчю від дня народження Олександра Панкратовича Черниша, 2018 — 319 с. - с.265-269.                                                                                                                                                            

  3. Кузяк А. Правила размещения крепостной артилерии в русских крепостях 30-50-х гг. ХІХ века.. // Збірник  матеріалів Археологія & Фортифікація України. VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції Кам’янець-Подільського державного історичного музею-заповідника, присвяченої 110-річчю від дня народження Сергій Миколайовича Бібікова та 100-річчю від дня народження Олександра Панкратовича Черниша, 2018 — 319 с. - с.270-279.                                                                     

  4. Кузяк А. ДОТ-4// 17 Всеукраїнська наукова конференція "Актуальні питання науки і техніки"                              

  5. Павлова О. Інтерактивні форми роботи в Національному історико-архітектурному музеї "Київська фортеця" // Матеріали науково-теоретичної конференції (Івано-Франківськ, 14 травня 2018 р.) "Сучасні акценти музейництва. Історія, здобутки, перспективи" / Івано-Франківський краєзнавчий музей. 2018 — 225 с. - с.31-39.

bottom of page