НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ

2013 рік

 1. В’ялець А.В. Укріплення Польщі 30-х років на теренах Волині та Полісся // Воєнна історія України. Волинь та полісся: збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської наукової військово-історичної конференції, 25-26 квітня 2013 р. // Національний військово-історичний музей України. – К., 2013. – С. 333-338.                                                                                                                                                 

 2. В’ялець А.В. Кримська війна 1853-56 років та її вплив на Київську фортецю // «Кримська війна»: історія та уроки. 1853-1856 рр. збірник наукових праць за матеріалами Міжнародної наукової військово-історичної конференції, 27-29 вересня 2013 р. // Національний військово-історичний музей України. – К., 2013. – С. 197-203.

 

2014 рік

 1. Хоменко П.П. Агапій Гончаренко – мандрівний козак-монах // Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні: Зб. наук. праць. – К.: НАНУ і УТОПІК, 2014. – Вип. 25. – 622 с.

 

2015 рік

 1. В’ялець А.В. Концепція розвитку Лисогірського форту НІАМ «Київська фортеця» // Український технічний музей: історія, досвід, перспективи: Матеріали 11-ї Всеукраїнської науково-практичної конференції (4-6 червня 2015 р. м. Київ) // Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК; Нац. істор.-архіт. музей «Київська фортеця»; Ас-ція праців. музеїв тех. профілю; акад. інж. наук України; Державний політех. муз. НТУУ «КПІ». – К.: 2015. – С. 37-41.                                                                               

 2. Павлова О.І. Діяльність Деміївського артилерійського заводу в 1915-1916 рр. ХХ століття // Український технічний музей: історія, досвід, перспективи: Матеріали 11-ї Всеукраїнської науково-практичної конференції (4-6 червня 2015 р. м. Київ) // Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК; Нац. істор.-архіт. музей «Київська фортеця»; Ас-ція праців. музеїв тех. профілю; акад. інж. наук України; Державний політех. муз. НТУУ «КПІ». – К.: 2015. – С. 37-41.

 

2016 рік

 1. В’ялець А.В. Капонірна артилерія Могилев-Ямпільського Укріпленого району // журнал «Питання історії науки і техніки» // Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК. – К.: 2016. – С. 19-25.             

 2. В’ялець А.В. Винекнення та діяльність 5 та 6 військово-похідних телеграфних парків в м. Києві. // Матеріали 15-ї Всеукраїнської наукової конференції  «Актуальні питання науки і техніки (м. Київ, 29 вересня – 1 жовтня 2016 р.)» // Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК; Ін-т досл. Наук. – тех. Потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України; Акад. наук вищої освіти України;  Ас-ція праців. музеїв тех. профілю; акад. інж. наук України; Державний політех. муз. НТУУ «КПІ». – К.: 2016. – С. 55-58.                                                                                                                                                                      

 3. Ідрісов Д.І. Наукові погляди М.С. Грушевського на болохівську проблему // Археологія та фортифікація України: Збірник матеріалів 6 Міжнародної науково-практичної конференції Кам’янець-Подільського державного історичного музею-заповідника, присвяченої 150-річниці від дня народження М.С. Грушевського. – К.П.: ПП Буйницький, 2016. – 432 с. – с. 10-14.                              

 4. Кожаненко О. Питання друку паперових грошей для України 1918–1942 рр. // Актуальні проблеми нумізматики у системі спеціальних галузей історичної науки: тези доповідей ІV міжнародної науково-практичної конференції, 22–23 червня 2016 р. – Кіровоград – Київ – Переяслав-Хмельницький, 2016. – 132 с.                                                                                                                                 

 5. Кожаненко О.А. Проекти модернізації Звіринецького укріплення в експозиції Капоніру ІІ НІАМ «Київська фортеця» // Український технічний музей: історія, досвід, перспективи. Матеріали 12-ї Всеукраїнської науково-практичної конференції. – К.: НАНУ і УТОПІК, 2016. – 186 с. – с. 60-63               

 6. Кожаненко О.А. Плани Е.І. Тотлебена по вдосконаленню Київської фортеці // Археологія та фортифікація України: Збірник матеріалів 6 Міжнародної науково-практичної конференції Кам’янець-Подільського державного історичного музею-заповідника, присвяченої 150-річниці від дня народження М.С. Грушевського. – К.П.: П.П. Буйницький, 2016. – 432 с. – с. 284-289.                        

 7. Павлова О.І. Системи озброєння, які використовувалися для захисту м. Києва під час Другої світової війни у липні-вересні 1941 р. // Український технічний музей: історія, досвід, перспективи. Матеріали 12-ї Всеукраїнської науково-практичної конференції. – К.: НАНУ і УТОПІК, 2016. – 186 с. – с. 107-111.                                                                                                                                                                  

 8. Ющенко О.І. Від «Косого капоніру» до Національного музею. Пам’яткоохоронні заходи // Український технічний музей: історія, досвід, перспективи. Матеріали 12-ї Всеукраїнської науково-практичної конференції. – К.: НАНУ і УТОПІК, 2016. – 186 с. –с. 174-178. 

2017 рік

 1. Кузяк А. Капониры Бобруйской крепости. // Збірник матеріалів Археологія & Фортифікація України. VII Всеукраїнської науково-практичної конференції Кам’янець-Подільського державного історичного музею-заповідника, присвяченої 65-й річниці від дня народження Миколи Борисовича Петрова (1952-2008) та 110-й річниці від дня народження Олега Ольжича (Олега Олександровича Кандиби) (1907-1944), 2017 — 395 с. - с. 228-232.                                                                                                   

 2. Кузяк А. Артилерия Новой Печерской крепости. // Збірник матеріалів Археологія & Фортифікація України. VII Всеукраїнської науково-практичної конференції Кам’янець-Подільського державного історичного музею-заповідника, присвяченої 65-й річниці від дня народження Миколи Борисовича Петрова (1952-2008) та 110-й річниці від дня народження Олега Ольжича (Олега Олександровича Кандиби) (1907-1944), 2017 — 395 с. - с. 233-242.                                                                                                                                                                 

 3. В’ялець А. Мінні споруди Могилів-Ямпільського укріпленого району. // Збірник матеріалів Археологія & Фортифікація України. VII Всеукраїнської науково-практичної конференції Кам’янець-Подільського державного історичного музею-заповідника, присвяченої 65-й річниці від дня народження Миколи Борисовича Петрова (1952-2008) та 110-й річниці від дня народження Олега Ольжича (Олега Олександровича Кандиби) (1907-1944), 2017 — 395 с. - с. 257-264.  

2018 рік

 1. В’ялець А. Звіринецьке укріплення Київської фортеці: історія будівництва. // Збірник  матеріалів Археологія & Фортифікація України. VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції Кам’янець-Подільського державного історичного музею-заповідника, присвяченої 110-річчю від дня народження Сергій Миколайовича Бібікова та 100-річчю від дня народження Олександра Панкратовича Черниша, 2018 — 319 с. - с. 257-264.                                                                                         

 2. Кузяк А. Затыльное укрепление Печерской крепости. // Збірник  матеріалів Археологія & Фортифікація України. VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції Кам’янець-Подільського державного історичного музею-заповідника, присвяченої 110-річчю від дня народження Сергій Миколайовича Бібікова та 100-річчю від дня народження Олександра Панкратовича Черниша, 2018 — 319 с. - с.265-269.                                                                                                                                       

 3. Кузяк А. Правила размещения крепостной артилерии в русских крепостях 30-50-х гг. ХІХ века.. // Збірник  матеріалів Археологія & Фортифікація України. VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції Кам’янець-Подільського державного історичного музею-заповідника, присвяченої 110-річчю від дня народження Сергій Миколайовича Бібікова та 100-річчю від дня народження Олександра Панкратовича Черниша, 2018 — 319 с. - с.270-279.                                                                    

 4. Кузяк А. ДОТ-4// 17 Всеукраїнська наукова конференція "Актуальні питання науки і техніки"

 • Facebook Clean

© 2020 by Київська фортеця The Kiev Fortress

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now